Skip to main content

Yeşilova Holding, kadınların iş, ekonomi ve sosyal hayatta güçlenmesi için Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalayan şirketler arasına katıldı.

Yeşilova Holding, grubun kültür ve değerlerinin en önemli yapı taşlarından biri olan adil ve eşit yaklaşım çerçevesinde kadın çalışanları için çalışmalarını sürdürüyor. Cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına yeni bir halka ekleyen Yeşilova Holding, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzacılarından biri oldu.

“KADIN GÜÇLÜ İSE TOPLUM VE EKONOMİ DE GÜÇLÜDÜR”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova, kadınların iş ve sosyal hayatta güçlenmesinin, çağdaş ve demokratik bir toplumun olduğu kadar ekonomik sürdürülebilirliğin teminatı olduğunu da söyledi. Bir şirketin başarılı olmasını sağlayan ayaklardan birinin, o şirketteki kadınların rolü olduğunu açıklayan Yasemin Yeşilova, “Bu gerçekten hareketle ödüllendirme, terfi, takdir ve ücretlendirme dahil tüm konularda kadının erkekle eşit şartlarda çalışma hayatının içinde olduğu bir yapıyı kurguladık ve bunu tüm şirketlerimizde uyguluyoruz. Ayrıca, kadın çalışma arkadaşlarımızın kariyer gelişimlerini destekliyor, uygulamalarımızla onların iş-özel hayat dengesini sağlamaya yönelik önemli adımlar atıyoruz. Sürdürülebilirlik Yol Haritamızda hedeflediğimiz Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalayarak, bu konudaki kararlılığımızı göstermiş ve önceliklerimizi güçlendirmiş olmaktan da gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortak inisiyatifinde oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs), özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

WEPs’in 7 temel prensibi

  1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması,
  2. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi,
  3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması,
  4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi,
  5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması,
  6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi,
  7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması.